Onze fokdoelstellingen

 

Wie vrouw of peerd zoekt zonder gebreken

die mag het werk wel laten steeken

en vrezen dat hij bed en stal

voor eeuwig ledig houden zal.

Deze woorden van Vader Cats hebben na drie eeuwen nog niets van hun geldigheid verloren. Even zo geldt dit voor honden.

Wij streven naar de klassieke Drentsche Patrijshond. De "Boeren Drent van Adel" zoals keurmeester Dekker het noemde. Stevig gebouwd, goed van lijf en leden, goed gangwerk. Gunstige HD waarde, lage inteeltcoëfficiënt. Jachtaanleg. Qua karakter een op mensen gerichte hond. Lief voor kinderen.

We fokken in overeenstemming met het Fokreglement van de Ver. De Drentsche Patrijshond. De Vereniging stelt bijvoorbeeld eisen ten aanzien van gezondheid en erfelijke afwijkingen. Wij geven de teef geruime tijd, (meer dan de Vereniging eist) om weer op krachten te komen na een nest, voordat we gaan denken over een volgend nest. Voor een succesvol nest moet de teef, ons inziens, in een optimale conditie zijn.

Heel belangrijk bij de keuze van de reu is de verwantschap tussen de dieren. Als de verwantschap te hoog is, is het risico op vervelende erfelijke ziekten/afwijkingen groot. Doorgaans wordt de inteeltcoëfficiënt van de te verwachten pups als maatstaf genomen. Met behulp van het programma ZooEasy is de inteeltcoëfficiënt gemakkelijk te bepalen. In het algemeen geldt hoe lager hoe beter. Dat kent echter zo zijn grenzen. Er zijn wel een paar vuistregels. De inteeltcoëfficiënt van de pups moet lager zijn dan de gemiddelde inteeltcoëfficiënt van de populatie. En de inteeltcoëfficiënt van de pups moet lager zijn dan het gemiddelde van de  inteeltcoëfficiënten van de ouderdieren. Let wel, dit zijn geen eisen uit het Verenigings Fokreglement, maar het is gewoon de basiskennis voor het verstandig fokken. Helaas is een lage inteeltcoëfficiënt geen garantie voor een succesvol nest. Wel draagt het volgen van deze richtlijnen er aan bij dat de gemiddelde inteeltcoëfficiënt van de populatie op termijn zal dalen.